Przesłuchania 

 

Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego

ogłasza przesłuchanie na stanowisko:

tubisty

które odbędzie się 22 maja  (środa) 2019 od godziny 13:15

w sali kameralnej w biurach Filharmonii Poznańskiej, ul. Św. Marcin 81, w Poznaniu

 

Program przesłuchania:

 1/ Ralph Vaughan Williams – Koncert na tubę część 1. z kadencją  oraz  część 2.

2/ Hector Berlioz  – Marsz węgierski z „Potępienia Fausta” od numeru 4 do końca.

3/ Hector Berlioz – Symfonia Fantastyczna część 4. od [56] do 4 po [57]

4/ Gustav Mahler  - I Symfonia nr „Tytan”, część 3. (solo)

5/ Ottorino Respighi  – Fontanny rzymskie od numeru 11 do numeru 14

6/ Igor Strawiński   -  Pietruszka  od numeru 100 do numeru 101 (temat niedźwiedzia)

7/ Paul Hindemith  – Metamorfozy symfoniczne na tematy Webera, od L do P

8/ Richard Wagner  -  Uwertura do opery “Śpiewacy norymberscy” od J do L

 

nuty do pobrania

 

Zgłoszenia wraz z informacją czy kandydat przybędzie z własnym akompaniatorem, prosimy nadsyłać do dnia 8 maja 2019 roku na adres:

Magdalena Śmieszała

Filharmonia Poznańska

ul. Św. Marcin 81

61-808 Poznań

 

lub w wersji elektronicznej na adres:  msmieszala@filharmoniapoznanska.pl

z dopiskiem: przesłuchanie – tuba

 

Filharmonia Poznańska zastrzega sobie prawo zaproszenia wybranych kandydatów.

 

Filharmonia Poznańska zapewni pianistę – akompaniatora, z którym będzie możliwość odbycia próby przed południem w dniu przesłuchania.

 

  

Przetargi

19.02.2019

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok

6.12.2018

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania na wykonanie usługi społecznej (według procedury określonej w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych) – w przedmiocie świadczenia usługi gastronomicznej w lokalu Wykonawcy.

wynik

 

30.11.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wykonanie usługi społecznej (według procedury określonej w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych) – w przedmiocie świadczenia usługi gastronomicznej w lokalu Wykonawcy.

szczegóły ogłoszenia

 

9.11.2018

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania na wykonanie usługi społecznej (według procedury określonej w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych) – w przedmiocie świadczenia usługi cateringowej.

wynik

 

31.10.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wykonanie usługi społecznej (według procedury określonej w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych) – w przedmiocie świadczenia usługi cateringowej.

szczegóły ogłoszenia

opis przedmiotu zamówienia

 

25.09.2018

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania na wykonanie usługi społecznej (według procedury określonej w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych) – w przedmiocie świadczenia usługi gastronomicznej świadczonej w lokalu wykonawcy.

wynik

 

17.09.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wykonanie usługi społecznej (według procedury określonej w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych) – w przedmiocie świadczenia usługi gastronomicznej w lokalu Wykonawcy)

szczegóły oferty

 

28.06.2018

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania w trybie zapytania o cenę, pn. “świadczenie usług poligraficznych dla potrzeb Filharmonii Poznańskiej w okresie 24 miesięcy”.

wynik

 

25.06.2018

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania w trybie zapytania ofertowego pn.: „ wykonanie usługi hotelowej wraz ze śniadaniem, w terminie 20 – 22 września 2018 – łącznie 2 doby, dla 84 osób, w tym, 60 pokoi jednoosobowych i 12 pokoi dwuosobowych”

wynik

 

21.06.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania w trybie zapytania o cenę, pn. „świadczenie usług poligraficznych dla potrzeb Filharmonii Poznańskiej w sezonach 2018/2019 oraz 2019/2020 ”

wynik

 

24.05.2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania na wykonanie usługi społecznej (według procedury określonej w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych) – w przedmiocie świadczenia usługi gastronomicznej w lokalu wykonawcy.

wynik

 

17.05.2018

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie usługi społecznej (według procedury określonej w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych) – w przedmiocie świadczenia usługi gastronomicznej w lokalu Wykonawcy.

szczegóły oferty

 

19.01.2018

Filharmonia Poznańska, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póżn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakich zamierza udzielić w 2018 roku.

plan postępowań

 

4.12.2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania na wykonanie usługi społecznej (według procedury określonej w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych) – w przedmiocie świadczenia usługi cateringowej

wynik

 

20.11.2017

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie usługi społecznej (według procedury określonej w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych) – w przedmiocie świadczenia usługi cateringowej.

szczegóły ogłoszenia

 

18.09.2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowaniana wykonanie usługi społecznej (według procedury określonej w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych) – w przedmiocie świadczenia usługi cateringowej

wynik

 

6.09.2017

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie usługi społecznej (według procedury określonej w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych) – w przedmiocie świadczenia usługi cateringowej.

szczegóły ogłoszenia

 

28.08.2017

Komunikat o ogłoszeniu przetargu pisemnego nieograniczonego, którego przedmiotem jest sprzedaż jednego samochodu osobowego.

szczegóły dotyczące przetargu