Przesłuchania

Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego

Ogłasza przesłuchanie na stanowisko

fagocisty solo (pierwszy głos)

które odbędzie się 10 maja (środa) 2017 o godzinie 13:15

w Auli Uniwersyteckiej przy ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu

 

Program przesłuchania- fagot solo (pierwszy głos):

Utwór z akompaniamentem fortepianu:

W.A. Mozart- Koncert B- dur, KV 191, cz. I i II z kadencjami

Partie orkiestrowe:

1. W.A. Mozart – Uwertura do opery Wesele Figara

2. L. van Beethoven – IV Symfonia B-dur, cz. IV

(takty 15-25, 184-190, 300-302)

3. M. Ravel – Bolero

4. M. Ravel – Koncert fortepianowy G-dur, cz. III

(numery 14-16)

5. N. Rimski – Korsakow – Szeherezada, cz. II

(do litery A, od L-M)

6. P. Czajkowski – IV Symfonia f-moll, cz. II

(litery B-C, takt 274 do końca)

7. I. Strawiński – Święto wiosny

(do cyfry 4)

 

Zgłoszenia (CV i list motywacyjny) wraz z informacją czy kandydat przybędzie z własnym akompaniatorem, prosimy nadsyłać do dnia 28 kwietnia 2017 roku na adres:

Filharmonia Poznańska

Ul. Św. Marcin 81

61-808 Poznań

 

lub w wersji elektronicznej na adres: msmieszala@filharmoniapoznanska.pl

 

z dopiskiem przesłuchanie – fagot

 

Filharmonia Poznańska zapewni pianistę – akompaniatora, z którym będzie możliwość odbycia próby przed południem w dniu przesłuchania.

 

 

Przetargi

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania na wykonanie usługi społecznej (według procedury określonej w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych) – w przedmiocie świadczenia usługi cateringowej w dniu 17.12.2016.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania na wykonanie usługi społecznej (według procedury określonej w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych) – w przedmiocie świadczenia usługi cateringowej w dniu 31.12.2016.

 

Wynik postępowania ofertowego na: wydanie nagrania audio utworu muzycznego (1500 albumów).

 

Wynik postępowania ofertowego na: Realizację wielośladowego nagrania audio utworu muzycznego: sesyjnego (9 sesji nagraniowych) oraz koncertowego wraz z produkcją muzyczną, montażem, miksem i masteringiem.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: ,,Świadczenie usług poligraficznych dla potrzeb Filharmonii Poznańskiej im. T. Szeligowskiego w Poznaniu”.