Przesłuchania

Aktualnie Filharmonia Poznańska nie prowadzi przesłuchań.

  

Przetargi

17.09.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wykonanie usługi społecznej (według procedury określonej w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych) – w przedmiocie świadczenia usługi gastronomicznej w lokalu Wykonawcy)

szczegóły oferty

 

28.06.2018

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania w trybie zapytania o cenę, pn. „świadczenie usług poligraficznych dla potrzeb Filharmonii Poznańskiej w okresie 24 miesięcy”.

wynik

 

25.06.2018

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania w trybie zapytania ofertowego pn.: „ wykonanie usługi hotelowej wraz ze śniadaniem, w terminie 20 – 22 września 2018 – łącznie 2 doby, dla 84 osób, w tym, 60 pokoi jednoosobowych i 12 pokoi dwuosobowych”

wynik

 

21.06.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania w trybie zapytania o cenę, pn. „świadczenie usług poligraficznych dla potrzeb Filharmonii Poznańskiej w sezonach 2018/2019 oraz 2019/2020 ”

wynik

 

24.05.2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania na wykonanie usługi społecznej (według procedury określonej w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych) – w przedmiocie świadczenia usługi gastronomicznej w lokalu wykonawcy.

wynik

 

17.05.2018

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie usługi społecznej (według procedury określonej w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych) – w przedmiocie świadczenia usługi gastronomicznej w lokalu Wykonawcy.

szczegóły oferty

 

19.01.2018

Filharmonia Poznańska, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póżn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakich zamierza udzielić w 2018 roku.

plan postępowań

 

4.12.2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania na wykonanie usługi społecznej (według procedury określonej w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych) – w przedmiocie świadczenia usługi cateringowej

wynik

 

20.11.2017

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie usługi społecznej (według procedury określonej w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych) – w przedmiocie świadczenia usługi cateringowej.

szczegóły ogłoszenia

 

18.09.2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowaniana wykonanie usługi społecznej (według procedury określonej w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych) – w przedmiocie świadczenia usługi cateringowej

wynik

 

6.09.2017

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie usługi społecznej (według procedury określonej w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych) – w przedmiocie świadczenia usługi cateringowej.

szczegóły ogłoszenia

 

28.08.2017

Komunikat o ogłoszeniu przetargu pisemnego nieograniczonego, którego przedmiotem jest sprzedaż jednego samochodu osobowego.

szczegóły dotyczące przetargu