Przesłuchania

 

Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego

Ogłasza przesłuchanie na stanowisko

kontrabasisty

które odbędzie się 20 listopada (wtorek) 2018 od godziny 13:15

w sali kameralnej w biurach Filharmonii Poznańskiej ul. Św. Marcin 81, w Poznaniu

 

Program przesłuchania – kontrabas:

1. Jeden z koncertów do wyboru:

  • Karl Ditters von Dittersdorf – Koncert E-dur cz. I (z kadencją)
  • Johann Baptist Vanhal – Koncert D-dur cz. I (z kadencją)

 

2. Utwór o charakterze wirtuozowskim (czas trwania około 8-10 minut)

3. Fragmenty partii orkiestrowych (nuty dostępne poniżej z oznaczonymi klamrami fragmentami do wykonania; zamieszczona aplikatura i smyczkowanie ma charakter pomocniczy):

  • Ludwig van Beethoven, V Symfonia c-moll op. 67 – cz. II I III
  • Ludwig van Beethoven, IX Symfonia d-moll op. 125 – cz. IV
  • Wolfgang Amadeus Mozart, XL Symfonia g-moll KV 550 cz. I
  • Wolfgang Amadeus Mozart, Uwertura do opery Wesele Figara
  • Carl Maria von Weber, Uwertura do opery Oberon
  • Johannes Brahms, II Symfonia D-dur cz. IV
  • Richard Strauss, Poemat symfoniczny  Życie bohatera

 

Nuty fragmentów partii orkiestrowych

Zgłoszenia wraz z informacją czy kandydat przybędzie z własnym akompaniatorem, prosimy nadsyłać do dnia 13 listopada (wtorek) 2018 roku na adres:

 

Magdalena Śmieszała
Filharmonia Poznańska
ul. Św. Marcin 81
61-808 Poznań

lub w wersji elektronicznej na adres:  msmieszala@filharmoniapoznanska.pl

z dopiskiem: przesłuchanie – kontrabas

 

Filharmonia Poznańska zapewni pianistę – akompaniatora, z którym będzie możliwość odbycia próby przed południem w dniu przesłuchania.

 

  

Przetargi

9.11.2018

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania na wykonanie usługi społecznej (według procedury określonej w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych) – w przedmiocie świadczenia usługi cateringowej.

wynik

 

31.10.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wykonanie usługi społecznej (według procedury określonej w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych) – w przedmiocie świadczenia usługi cateringowej.

szczegóły ogłoszenia

opis przedmiotu zamówienia

 

25.09.2018

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania na wykonanie usługi społecznej (według procedury określonej w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych) – w przedmiocie świadczenia usługi gastronomicznej świadczonej w lokalu wykonawcy.

wynik

 

17.09.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wykonanie usługi społecznej (według procedury określonej w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych) – w przedmiocie świadczenia usługi gastronomicznej w lokalu Wykonawcy)

szczegóły oferty

 

28.06.2018

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania w trybie zapytania o cenę, pn. „świadczenie usług poligraficznych dla potrzeb Filharmonii Poznańskiej w okresie 24 miesięcy”.

wynik

 

25.06.2018

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania w trybie zapytania ofertowego pn.: „ wykonanie usługi hotelowej wraz ze śniadaniem, w terminie 20 – 22 września 2018 – łącznie 2 doby, dla 84 osób, w tym, 60 pokoi jednoosobowych i 12 pokoi dwuosobowych”

wynik

 

21.06.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania w trybie zapytania o cenę, pn. „świadczenie usług poligraficznych dla potrzeb Filharmonii Poznańskiej w sezonach 2018/2019 oraz 2019/2020 ”

wynik

 

24.05.2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania na wykonanie usługi społecznej (według procedury określonej w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych) – w przedmiocie świadczenia usługi gastronomicznej w lokalu wykonawcy.

wynik

 

17.05.2018

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie usługi społecznej (według procedury określonej w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych) – w przedmiocie świadczenia usługi gastronomicznej w lokalu Wykonawcy.

szczegóły oferty

 

19.01.2018

Filharmonia Poznańska, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póżn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakich zamierza udzielić w 2018 roku.

plan postępowań

 

4.12.2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania na wykonanie usługi społecznej (według procedury określonej w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych) – w przedmiocie świadczenia usługi cateringowej

wynik

 

20.11.2017

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie usługi społecznej (według procedury określonej w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych) – w przedmiocie świadczenia usługi cateringowej.

szczegóły ogłoszenia

 

18.09.2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowaniana wykonanie usługi społecznej (według procedury określonej w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych) – w przedmiocie świadczenia usługi cateringowej

wynik

 

6.09.2017

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie usługi społecznej (według procedury określonej w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych) – w przedmiocie świadczenia usługi cateringowej.

szczegóły ogłoszenia

 

28.08.2017

Komunikat o ogłoszeniu przetargu pisemnego nieograniczonego, którego przedmiotem jest sprzedaż jednego samochodu osobowego.

szczegóły dotyczące przetargu