Przesłuchania

Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego

Ogłasza przesłuchanie do grupy skrzypiec,

które odbędzie się 12 czerwca 2018 (wtorek) o godzinie 13:00

w Auli Uniwersyteckiej przy ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu

 

Program przesłuchania:  

1. Dowolny koncert skrzypcowy Wolfganga Amadeusa Mozarta – część I i II z kadencjami

2. Dwie kontrastujące części z sonaty lub partity na skrzypce solo Jana Sebastiana Bacha (BWV 1001-1006)

3. Partie orkiestrowe (pdf do pobrania poniżej):

  • Piotr Czajkowski,  Romeo i Julia – Fantazja – Uwertura (fragmenty)
  • Robert Schumann, II Symfonia  C-dur cz. II Scherzo (fragmenty)
  • Johannes Brahms,  IV Symfonia e-moll cz. III (całość)
  • Richard Strauss, Don Juan op. 20 (fragmenty)
  • Ludwig van Beethoven, IX Symfonia cz. III (fragmenty)
  • Gustaw Mahler, I Symfonia  D-dur cz. IV (fragmenty)

 

Zgłoszenia (podanie i CV) wraz z informacją czy kandydat przybędzie z własnym akompaniatorem, prosimy nadsyłać do dnia 30 maja 2018 roku na adres:

Filharmonia Poznańska

ul. Św. Marcin 81

61-808 Poznań

 

lub w wersji elektronicznej na adres: msmieszala@filharmoniapoznanska.pl z dopiskiem „przesłuchanie do grupy skrzypiec”.

 

Filharmonia Poznańska zapewni pianistę – akompaniatora, z którym będzie możliwość odbycia próby przed południem w dniu przesłuchania.

 

  

Przetargi

17.05.2018

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie usługi społecznej (według procedury określonej w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych) – w przedmiocie świadczenia usługi gastronomicznej w lokalu Wykonawcy.

szczegóły oferty

 

19.01.2018

Filharmonia Poznańska, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póżn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakich zamierza udzielić w 2018 roku.

plan postępowań

 

4.12.2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania na wykonanie usługi społecznej (według procedury określonej w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych) – w przedmiocie świadczenia usługi cateringowej

wynik

 

20.11.2017

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie usługi społecznej (według procedury określonej w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych) – w przedmiocie świadczenia usługi cateringowej.

szczegóły ogłoszenia

 

18.09.2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowaniana wykonanie usługi społecznej (według procedury określonej w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych) – w przedmiocie świadczenia usługi cateringowej

wynik

 

6.09.2017

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie usługi społecznej (według procedury określonej w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych) – w przedmiocie świadczenia usługi cateringowej.

szczegóły ogłoszenia

 

28.08.2017

Komunikat o ogłoszeniu przetargu pisemnego nieograniczonego, którego przedmiotem jest sprzedaż jednego samochodu osobowego.

szczegóły dotyczące przetargu