Po raz pierwszy pomysł nadania imienia Stefana Stuligrosza ulicy lub skwerowi w Poznaniu, złożył dyrektor Filharmonii Poznańskiej Wojciech Nentwig w czerwcu 2012 roku, podczas uroczystego żałobnego posiedzenia Senatu Akademii Muzycznej w Poznaniu, po śmierci Profesora. Miło nam poinformować, że do tej idei nawiązała Rada Miasta Poznania, która 30 września 2014 roku podjęła uchwałę nadającą imię twórcy Poznańskich Słowików i wieloletniego rektora Akademii Muzycznej w Poznaniu placowi położonemu przy skrzyżowaniu ulic Święty Marcin i Towarowej. Z Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ otrzymaliśmy właśnie informację, że uchwała ta weszła w życie 30 października 2014 roku.